یک عالم دین در مزارشریف تیرباران شد

مردان تفنگ‌دار ناشناس، مسؤول «مدرسۀ حضرت علی» در شهر مزارشریف را تیرباران کردند.