17 داعشی در ننگرهار کشته شدند

در نتیجه حمله هوایی به مواضع داعش در ننگرهار نزدیک به 17 داعشی کشته شدند.