19 پولیس محلی در درگیری با نظامیان امریکایی در شرق افغانستان کشته شدند

در درگیری بین نیروهای پولیس محلی افغانستان و نظامیان امریکایی در ولایت ننگرهار نزدیک به 19 پولیس محلی کشته شدند.