A look into life of African women in 2017 - VOA Ashna

طی سال ۲۰۱۷ که اینک به پایان آن نزدیک شده ایم، زنان در قارۀ افریقا هنوز هم با مشکلاتی همچو خشونت و تبعیض در مجادله بودند، اما شماری از بانوان افریقایی توانستند تابو ها را نیز بشکنند. تعدادی از زنان سعی کردند به پارلمان کینیا را ه پیدا کنند، و همچنان فعالیت یک بانوی جوان به حیث ترمیم کنندۀ موتر در موگادیشو پایتخت سومالیا، خبر ساز گردید. شرح بیشتر از ژیلا نوری
به چینل یوتیوب تلویزیون آشنا بپیوندید و در کنار خبرهای داغ روز، صدها ویدیوی جالب و
دیدنی دیگر را تماشا کنید. خبرهای تلویزیون آشنا را از وبسایت، فیسبوک، تویتر و انستاگرام ما نیز دنبال کرده می توانید:
VOA Afghanistan Ashna TV in Dari brings you top news from Afghanistan and around the world, and US features and interviews

Facebook: https://www.facebook.com/voatvashna
Twitter: https://twitter.com/ashnatv
Instagram: https://instagram.com/voaashnatv