Afghanistan mark the Earth Day - VOA Ashna

امروز، بیست و دوم ماه اپریل، روز جهانی زمین است. از این روز، در افغانستان نیز طی محفلی بزرگداشت بعمل آمد. ادارۀ حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که سالانه بیش از پنجاه هزار افغان به دلیل بیماری های ناشی از آلـودگی های محیط زیست، جان میدهند. رییس پلان ادارۀ حفاظت از محیط زیست میگوید در شهر کابل، روزانه چهار تــُن پلاستیک مصرف می شود که خطر آفرین است.
به چینل یوتیوب تلویزیون آشنا بپیوندید و در کنار خبرهای داغ روز، صدها ویدیوی جالب و
دیدنی دیگر را تماشا کنید. خبرهای تلویزیون آشنا را از وبسایت، فیسبوک، تویتر و انستاگرام ما نیز دنبال کرده می توانید:
VOA Afghanistan Ashna TV in Dari brings you top news from Afghanistan and around the world, and US features and interviews

Facebook: https://www.facebook.com/voatvashna
Twitter: https://twitter.com/ashnatv
Instagram: https://instagram.com/voaashnatv