Secretary Mattis in Afghanistan for peace talks - VOA Ashna

_وزیر دفاع ایالات متحده که طی یک سفر غیر مترقبه وارد کابل شده است میگوید که میخواهد تاکید کند که یگانه راه مشروعیت و صلح برای طالبان از طریق مشارکت در مذاکرات است و برخی از عناصر طالبان دلچسپی و علاقمندی خود را به گفتگو های صلح تبارز داده اند
به چینل یوتیوب تلویزیون آشنا بپیوندید و در کنار خبرهای داغ روز، صدها ویدیوی جالب و
دیدنی دیگر را تماشا کنید. خبرهای تلویزیون آشنا را از وبسایت، فیسبوک، تویتر و انستاگرام ما نیز دنبال کرده می توانید:
VOA Afghanistan Ashna TV in Dari brings you top news from Afghanistan and around the world, and US features and interviews

Facebook: https://www.facebook.com/voatvashna
Twitter: https://twitter.com/ashnatv
Instagram: https://instagram.com/voaashnatv